Cooperativa agricola San Bartolome

Sector de actividad
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Año de fundación
1901
Localización
Soller
WEB
www.cooperativasoller.com

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu de Sóller, fundada el 22 d’abril de l’any 1899, ha evolucionat d’acord amb el temps per seguir mantenint l’activitat agrícola i la imatge de la vall de taronges i olivars. En els darrers anys s’han realitzat grans inversions per continuar modernitzant i rendibilitzant els processos de transformació.
L’esforç de la Cooperativa de Sóller entorn a productes com l’oli de qualitat ha evolucionat cap a marques de garantia com la Denominació d’Origen “Oli de Mallorca” i treballa activament per destacar “Taronges i llimones de Sóller” com a producte diferenciat al mercat. I, actualment, està impulsant una nova Denominació d’origen per l’oliva de taula.

Empresa candidata a

Premio Mejor trayectoria empresarial

La filosofia de la Cooperativa es centra en treballar els horts de tarongers i olivars amb criteris de sostenibilitat, ajudar als cuidadors dels recursos de la Serra de Tramuntana, potenciar la comercialització de productes frescos i de qualitat per aconseguir la pervivència dels cultius, ajudar a la conservació del medi ambient i estalviar recursos perquè els puguin gaudir les generacions futures.

Actualment, la Cooperativa està formada per 293 petits agricultors del municipis de Sóller, Fornalutx, Deià i Valldemossa. La participació i aportació de cada soci és proporcional al seu terreny agrícola. Molts d’ells no són persones en actiu ni exploten la seva propietat. No es reparteixen beneficis i, per tant, no existeixen en els registres de l’entitat dades sistemàtiques del percentatge de participació en el conjunt de l’empresa.

L’òrgan de govern és una junta rectora formada per: president, vicepresident, secretari, tresorer, quatre vocals i dos interventors.

A la Cooperativa hi treballen setze persones de forma continuada i dues que son contractades per reforçar les temporades de més treball. Dels setze treballadors/es, quinze ho fan a jornada completa, tretze son menors de trenta cinc anys i sis son dones.

La Cooperativa, forma part de la DOP “Oli de Mallorca”, DOP “Oliva Mallorquina” i Marca de Qualitat “Cítrics ses Marjades”. Ofereix productes especialitzats en el segment de mercat que conformen les olives i l’oli; nous productes i formats com són la pasta o paté amb les nostres olives i en tres variants o sabors (d’herbes provençals, pinyons i la tapenade) i la llauna de 750 ml amb un disseny adaptat als nous mercats. Olis Sóller, la marca de l’oli d’oliva verge extra de la cooperativa, és una marca amb denominació d’origen protegida “Oli de Mallorca”. Les olives (verda sencera, verda trencada i negra), aquesta pròxima campanya també es comercialitzaran sota la DOP “Oliva Mallorquina”.

S’aplica el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) amb els seus corresponents plans entre els quals es troba el pla de control de la traçabilitat. A tots els productes de la cooperativa es realitza el control de la traçabilitat, ja sigui de forma informatitzada com és el cas de l’oli mitjançant l’aplicació Gest-OLI o de forma manual com a les olives o als cítrics. L’aplicació Gest-OLI és una eina molt útil que permet al propi consumidor accedir a tota la informació del procés (des de la parcel·la on s’ha recollit l’oliva fins a les dades de l’embotellat de l’oli). Les olives també presenten una codificació pel número de lot que ens permet saber la partida d’oliva a la qual pertany, el número de la bota on ha fermentat i el lot d’envasat. Pels cítrics s’utilitzen unes etiquetes per les caixes on també apareix en la codificació les dades del productor i de l’entrada de producte. En aquest cas, com que els cítrics no sofreixen cap manipulació, la codificació és més senzilla.

La botiga de la cooperativa obtingué, l’any 2010, la Certificació de la Norma UNE 175001-1:2004, certificació de qualitat del servei pel petit comerç, mitjançant el projecte Comerç Excel·lent. Es troba en expansió i actualment és un referent per a molts de consumidors que la valoren per la qualitat dels productes i per comercialitzar prioritàriament productes locals que venen directament dels productors.

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu forma part de lacooperativa de segon grau Camp Mallorquí, SCL i de la Unió de Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears; participa activament en el Consell Regulador de la DOP “Oli de Mallorca” y forma part dela Asociació Mallorca Rural, associació sense ànim de lucre que té com a finalitat la implementació i gestió del Programa de Desenvolupament Rural de Mallorca (LEADER).

Conscient, del valor dels horts i olivars i de l’activitat que entorn a ells es desenvolupa, de la necessitat d’aplicar criteris de sostenibilitat en les actuacions que repercuteixen en el territori, va iniciar l’any 2009 les primeres actuacions dirigides a exercir un paper actiu en la custòdia i preservació de l’entorn. Amb aquesta finalitat va posar en marxa el Projecte CAPVESPRE.

El resultat dels primers anys de feina és la restauració i inauguració el mes d’abril de 2013 de l’edifici “Centre Capvespre”, pensat com a centre d’estudi, interpretació i dinamització d’activitats destinades a promoure el manteniment dels processos ecològics essencials i assegurar la preservació del patrimoni natural y cultural de la Vall de Sóller i de la Serra de Tramuntana; i les primeres iniciatives de “turisme experiencial, turisme de sensacions” per donar a conèixer les instal·lacions i els processos de l’oliva i els cítrics, oferir degustació dels productes, etc.

En el marc del Projecte Capvespre, la Cooperativa ha impulsat la creació d’una associació pel desenvolupament local i la implementació del Projecte esmentat. L’associació Capvespre-Sóller fou creada el passat mes de juliol (actualment pendent de registre) amb nous socis fundadors, representants de diferents sectors econòmics i socials del municipi. L’objectiu principal és la col·laboració i aprofitament de sinèrgies en el futur agrícola i mediambiental de la Vall i de la Serra de Tramuntana, el que obri tot un nou àmbit de treball en el que la Cooperativa hi participarà activament.

Premio Sostenibilidad

La filosofia de la Cooperativa es centra en treballar els horts de tarongers i olivars amb criteris de sostenibilitat, ajudar als cuidadors dels recursos de la Serra de Tramuntana, potenciar la comercialització de productes frescos i de qualitat per aconseguir la pervivència dels cultius, ajudar a la conservació del medi ambient i estalviar recursos perquè els puguin gaudir les generacions futures.

Actualment, la Cooperativa està formada per 293 petits agricultors del municipis de Sóller, Fornalutx, Deià i Valldemossa. La participació i aportació de cada soci és proporcional al seu terreny agrícola. Molts d’ells no són persones en actiu ni exploten la seva propietat. No es reparteixen beneficis i, per tant, no existeixen en els registres de l’entitat dades sistemàtiques del percentatge de participació en el conjunt de l’empresa.

L’òrgan de govern és una junta rectora formada per: president, vicepresident, secretari, tresorer, quatre vocals i dos interventors.

A la Cooperativa hi treballen setze persones de forma continuada i dues que son contractades per reforçar les temporades de més treball. Dels setze treballadors/es, quinze ho fan a jornada completa, tretze son menors de trenta cinc anys i sis son dones.

La Cooperativa, forma part de la DOP “Oli de Mallorca”, DOP “Oliva Mallorquina” i Marca de Qualitat “Cítrics ses Marjades”. Ofereix productes especialitzats en el segment de mercat que conformen les olives i l’oli; nous productes i formats com són la pasta o paté amb les nostres olives i en tres variants o sabors (d’herbes provençals, pinyons i la tapenade) i la llauna de 750 ml amb un disseny adaptat als nous mercats. Olis Sóller, la marca de l’oli d’oliva verge extra de la cooperativa, és una marca amb denominació d’origen protegida “Oli de Mallorca”. Les olives (verda sencera, verda trencada i negra), aquesta pròxima campanya també es comercialitzaran sota la DOP “Oliva Mallorquina”.

S’aplica el Sistema d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític (APPCC) amb els seus corresponents plans entre els quals es troba el pla de control de la traçabilitat. A tots els productes de la cooperativa es realitza el control de la traçabilitat, ja sigui de forma informatitzada com és el cas de l’oli mitjançant l’aplicació Gest-OLI o de forma manual com a les olives o als cítrics. L’aplicació Gest-OLI és una eina molt útil que permet al propi consumidor accedir a tota la informació del procés (des de la parcel·la on s’ha recollit l’oliva fins a les dades de l’embotellat de l’oli). Les olives també presenten una codificació pel número de lot que ens permet saber la partida d’oliva a la qual pertany, el número de la bota on ha fermentat i el lot d’envasat. Pels cítrics s’utilitzen unes etiquetes per les caixes on també apareix en la codificació les dades del productor i de l’entrada de producte. En aquest cas, com que els cítrics no sofreixen cap manipulació, la codificació és més senzilla.

La botiga de la cooperativa obtingué, l’any 2010, la Certificació de la Norma UNE 175001-1:2004, certificació de qualitat del servei pel petit comerç, mitjançant el projecte Comerç Excel·lent. Es troba en expansió i actualment és un referent per a molts de consumidors que la valoren per la qualitat dels productes i per comercialitzar prioritàriament productes locals que venen directament dels productors.

La Cooperativa Agrícola Sant Bartomeu forma part de lacooperativa de segon grau Camp Mallorquí, SCL i de la Unió de Cooperatives Agro-alimentàries de les Illes Balears; participa activament en el Consell Regulador de la DOP “Oli de Mallorca” y forma part dela Asociació Mallorca Rural, associació sense ànim de lucre que té com a finalitat la implementació i gestió del Programa de Desenvolupament Rural de Mallorca (LEADER).

Conscient, del valor dels horts i olivars i de l’activitat que entorn a ells es desenvolupa, de la necessitat d’aplicar criteris de sostenibilitat en les actuacions que repercuteixen en el territori, va iniciar l’any 2009 les primeres actuacions dirigides a exercir un paper actiu en la custòdia i preservació de l’entorn. Amb aquesta finalitat va posar en marxa el Projecte CAPVESPRE.

El resultat dels primers anys de feina és la restauració i inauguració el mes d’abril de 2013 de l’edifici “Centre Capvespre”, pensat com a centre d’estudi, interpretació i dinamització d’activitats destinades a promoure el manteniment dels processos ecològics essencials i assegurar la preservació del patrimoni natural y cultural de la Vall de Sóller i de la Serra de Tramuntana; i les primeres iniciatives de “turisme experiencial, turisme de sensacions” per donar a conèixer les instal·lacions i els processos de l’oliva i els cítrics, oferir degustació dels productes, etc.

En el marc del Projecte Capvespre, la Cooperativa ha impulsat la creació d’una associació pel desenvolupament local i la implementació del Projecte esmentat. L’associació Capvespre-Sóller fou creada el passat mes de juliol (actualment pendent de registre) amb nous socis fundadors, representants de diferents sectors econòmics i socials del municipi. L’objectiu principal és la col·laboració i aprofitament de sinèrgies en el futur agrícola i mediambiental de la Vall i de la Serra de Tramuntana, el que obri tot un nou àmbit de treball en el que la Cooperativa hi participarà activament.